لمینیت کامپوزیتی

اصلاح لبخند در آقای حدودا ٣٠ ساله که با پوسیدگی و ترمیم های شکست خورده در دندانهای جلو که با ۶ واحد لمینیت در یک‌جلسه اصلاح شد، لازم بذکر است که دندانهای ۴و۵ دو طرف که در عکس دیده میشوند در مرحله تهیه روکش میباشند و ‌در حاضر روکش موقت دارند.

انجام ۶ واحد لمینیت کامپوزیتی در یک جلسه، لازم به توضیح هست که ایشون درخواست لمینیت های درشتتر و کاملا سفید رو داشتن به همین خاطر ابتدا جراحی پلاستیک لثه برای هماهنگی و بلندتر شدن طول تاج دندانهای جلو انجام و در جلسه بعدی لمینیت ها ساخته شد. روکش های دو طرف هم خارج و برای ساخت مجدد به لابراتوار ارسال شد. و اونچه که در عکس بر روی دندانهای عقبی دیده میشه روکش موقت هست.

تماس با ما