نمونه درمان ها

جراحی لیفت لثه به همراه ۶ واحد کامپوزیت ونیر

جراحی لیفت لثه و تعویض ۸ واحد کامپوزیت قدیمی

اصلاح لبخند به کمک ۲ واحد ونیر کامپوزیت و روکش دندان ۳، در مرحله ساخت قرار دارد.

اصلاح لبخند به کمک ۶ واحد ونیر کامپوزیت و بلیچینگ سایر دندانها

ایمپلنت فوری همزمان با کشیدن دندان و سپس تحویل روکش ۳ ماه بعد از جراحی

اصلاح لبخند به کمک انجام فقط ۲ واحد ونیر کامپوزیت

اصلاح لبخند به کمک بلیچینگ و‌ سپس تعویض کامپوزیت های قدیمی ۲ دندان سانترال

دندان شکسته

مراحل درمان ایمپلنت برای همراه عزیزی که دچار شکستگی دندان جلو شده بودند.

جراحی لیفت لثه به همراه ۶ واحد کامپوزیت ، رنگ دندان به انتخاب بیمار می باشد.

جراحی لیفت لثه و انجام درمانهای تکمیلی زیبایی و ونیر کامپوزیت توسط پزشک خودشان

درمان جراحی لیفت لثه در فک پایین و فک بالا

اصلاح لبخند و تعویض ونیرهای قدیمی

درمان جراحی لیفت لثه در فک پایین، درمان فک بالا هنوز انجام نشده

بازسازی سیستم جونده به کمک ۷ واحد ایمپلنت

تماس با ما
دسترسی سریع